top of page
mix_2d/3d

NATIONAL BOTANIC GARDENS OF WALES

Paxton’s new Middleton Hall - Neuadd Middleton newydd Paxton

This digital reconstruction depicts the mansion how was it was built in 1793 – 1795.

The new Middleton Hall was commissioned by Sir William Paxton and built between 1793 – 1795. The mansion sat within one of the finest Regency Waterparks of the day. Upon Paxton’s death in 1824 it was purchased by Edward Hamlin Adams. The Abadams family lived here until 1919 when the estate was sold to Colonel William N. Jones in 1919. The mansion was destroyed by fire in 1931. This digital reconstruction depicts the mansion was it was built in 1793 – 1795 and the drawing room as it would have looked during the time of the Abadams family.

Comisiynwyd y Neuadd Middleton newydd gan Syr William Paxton a’i hadeiladu rhwng 1793 a 1795. Roedd y plasty o fewn un o’r Parciau Dŵr gorau o gyfnod y Rhaglywiaeth. Pan fu farw Paxton ym 1824 prynwyd y lle gan Edward Hamlin Adams. Bu’r teulu Abadams yn byw yma tan 1919, pan werthwyd yr ystâd i’r Cyrnol William N. Jones ym 1919. Dinistriwyd y plasty gan dân ym 1931. Mae’r darlun digidol hwn yn dangos ail-lunio’r plasty fel yr oedd pan gafodd ei adeiladu ym 1793 – 1795, a’r ystafell lolfa fel y byddai yn ystod cyfnod y teulu Abadams.

Mansion House01

Visit Middleton Hall

Interior
MIDDLETON HALL GALLERY
bottom of page